Karateke ICT

pagina afdrukken
ICT / IT
ICTscan / Quickscan is een kort onderzoek waarin we uw huidige status, knelpunten en risico's op gebied van ICT analyseren. Tevens brengen we overzichtelijk in kaart wat uw opties zijn, met bij behorende voordelen, nadelen en kostenschattingen.
 
Meer info: Quickscan is een methodiek waarbij uw organisatie doorgelicht word op ICT/IT gebied. Per bedrijfsproces wordt een analyse uitgevoerd naar de huidige invulling van het proces. Vervolgens wordt er per proces bepaald in hoeverre automatisering of ondersteuning van het proces een positieve bijdrage kan leveren aan uw bedrijfsresultaat.De analyse van uw interne automatisering geschiedt door gebruik te maken van onze ICT Quick Scan, omdat we hiermee snel resultaat kunnen boeken en u gelijk weet waar u aan toe bent.
 
Website scan is een kort onderzoek waarbij we uw huidig web analyseren en beoordelen onder andere op navigeerbaarbaarheid, bereikbaarheid, gebruikersvriendelijkheid, layout en presentatie. Tevens zal overzichtelijk in kaart gebracht worden wat uw opties zijn, met bijbehorende voordelen, nadelen en kostenschattingen.
Meer info: is een doorlichting van de performance van de huidige website van uw bedrijf. Hierbij kan er gekeken worden naar diverse factoren; - de statistieken van de site, hoeveel bezoek heeft men, waar komen de bezoekers vandaan, en wat wordt er met deze gegevens gedaan. - de vermelding bij zoekmachines. - de structuur van de site wordt meegenomen, wordt er gecommuniceerd wat er gecommuniceerd moet worden, komt de boodschap duidelijk over, spreekt de site de doelgroep op de juiste manier aan, talloze onderwerpen. - functioneren van de site, werken de formulieren. - Gebruikersvriendelijkheid. - Layout. Dit kan leiden tot een verbeterplan voor de huidige website.
 
Meer informatie wiilt u aanvullende informatie of informeren naar de mogelijkheden van Karateke ICT, neem dan contact op via telefoon of stuur een bericht.